Chủ đầu tư  : Cty TNHH XD KD Nhà Thanh Nhựt
Địa điểm :  Phường 7, Quận 8, Tp. Hồ Chí MInh
Nhà thầu chính :  Thành Đô Group
Công việc thực hiện :  Thi công xây dựng 01block chung cư
Thời gian thực hiện :  15 tháng
Chủ đầu tư  :  Ban Quản Lý ĐT XD CT Huyện Bình Chánh
Địa điểm :  Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí MInh
Nhà thầu chính :  Thành Đô Group
Công việc thực hiện : San lấp + Xây mới trường học
Thời gian thực hiện :  12 tháng

 

 

Chủ đầu tư  Bà Huỳnh Vi Chánh
Địa điểm :  68-76 Tản Đà, Phường 11, Q.5, Tp. Hồ Chí MInh
Trị giá công trình :  31.500.000.000 đồng
Công việc thực hiện :  Thi công trọn gói
Thời gian thực hiện :  18 tháng

 

Chủ đầu tư  :  Công ty TNHH Đỗ Tuấn Minh
Địa điểm :  90 – 92 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí MInh
Trị giá công trình :  12.500.000.000 đồng
Công việc thực hiện :  Thi công trọn gói
Thời gian thực hiện :  10 tháng

 

Chủ đầu tư  :  Công ty TNHH Đỗ Tuấn Minh
Địa điểm :  21 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí MInh
Trị giá công trình :  10.500.000.000 đồng
Công việc thực hiện :  Thi công trọn gói
Thời gian thực hiện :  15 tháng