Phạm Thị Kim Trâm

Tổng Giám Đốc

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Tôn Thất Việt Hùng

Phó Tổng Giám Đốc

Cử nhân Kinh Tế

Hà Thị Thanh Diệp

Trợ lý Tổng Giám Đốc
kiêm Trưởng Phòng Kinh Doanh

Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh

Đỗ Ngọc Anh

Trưởng Phòng Nhân Sự

Cử nhân Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

Huỳnh Thị Minh Thư

Thư Ký Ban Tổng Giám Đốc

Cử nhân Kinh Tế

Trần Thị Trang Bích Liễu

Kế Toán Trưởng

Cử nhân Kế Toán & Tài Chính

Vương Trung Nguyên

Trưởng Phòng Pháp Lý

Cử nhân Kinh Tế

Dương Minh Đức

Giám Đốc Quản Lý Dự Án

Thạc sỹ Kỹ Thuật Xây Dựng

Phạm Phú Trường

Giám Đốc Xây Dựng

Kỹ sư Xây Dựng

Nguyễn Nhật Nam

Giám Đốc Dự Án

Thạc sỹ Quy Hoạch Kiến Trúc