Dự án tòa nhà văn phòng Đỗ Tuấn Minh 1

  Chủ đầu tư  :  Công ty TNHH Đỗ Tuấn Minh Địa điểm :  90 – 92 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí MInh Trị giá công trình :  12.500.000.000 đồng Công việc thực hiện :  Thi công trọn gói Thời gian thực hiện :  10 tháng

Dự án tòa nhà văn phòng Đỗ Tuấn Minh 2

  Chủ đầu tư  :  Công ty TNHH Đỗ Tuấn Minh Địa điểm :  21 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí MInh Trị giá công trình :  10.500.000.000 đồng Công việc thực hiện :  Thi công trọn gói Thời gian thực hiện :  15 tháng