Chiếm lĩnh thị phần nhờ đa dạng hóa sản phẩm

Theo báo cáo từ Nielsen, tốc độ tăng trưởng ngành hoá mỹ phẩm Việt Nam đạt mức khoảng trên 20%/năm, với doanh thu hàng năm khoảng 15 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, chi tiêu của người Việt Nam cho mỹ phẩm mới chỉ bằng 1/5 so với mức người tiêu dùng của Thái Lan. Sớm