Chủ đầu tư  :  Công ty TNHH Đỗ Tuấn Minh
Địa điểm :  90 – 92 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí MInh
Trị giá công trình :  12.500.000.000 đồng
Công việc thực hiện :  Thi công trọn gói
Thời gian thực hiện :  10 tháng