Chủ đầu tư  :  Công ty TNHH Đỗ Tuấn Minh
Địa điểm :  21 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí MInh
Trị giá công trình :  10.500.000.000 đồng
Công việc thực hiện :  Thi công trọn gói
Thời gian thực hiện :  15 tháng