High Heat Clothing/ Quần áo chịu nhiệt

Contact for price 091.8918992

 Add to cart

Description

Đặc điểm:
Cấu tạo từ 8 lớp.
Phù hợp với môi trường có hơi nóng, ẩm.
Áo liên quần hoặc áo rời, quần rời.
Có thể dùng kèm bình thở SCBA
Chịu được nhiệt độ môi trường 260oC, nhiệt độ kim loại nóng chảy 1600oc