Chủ đầu tư  :  Ban Quản Lý ĐT XD CT Huyện Bình Chánh
Địa điểm :  Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí MInh
Nhà thầu chính :  Thành Đô Group
Công việc thực hiện : San lấp + Xây mới trường học
Thời gian thực hiện :  12 tháng