3M™ Versaflo™ Headcover PAPR Kit, TR-300-HKS

Liên hệ mua hàng 091.8918992

 Thêm vào giỏ hàng

Mô tả

Bộ cấp khí kèm bộ sạc, phin lọc, nón bảo hộ mềm