3M™ Versaflo™ TR-Series Powered Air Purifying Respirators (PAPRS)

Liên hệ mua hàng 091.8918992

 Thêm vào giỏ hàng

Mô tả

 • TR-300 Particulate PAPR Assemblies
 • TR-305 Standard Belt& Economy Battery
 • TR-306N High Durability Belt& High Capacity Battery
 • TR-307N Easy Clean Belt& High Capacity Battery

Filters

 • TR-3710N-5 Particulate Filter 5/case
 • TR-3710N-40 Particulate Filter 40/case

TR-600 Particulate PAPR Assemblies

 • TR-613N High Durability Belt & Economy Battery
 • TR-614N Easy Clean Belt& Economy Battery
 • TR-616N High Durability Belt& High Capacity Battery
 • TR- 617N Easy Clean Belt& High Capacity Battery

Cartridges/Filters

 • TR-6320N-5 Acid Gas/HE
 • R-6350N-5T Formaldehyde/HE
 • TR-6360N-5 Ammonia/Methyl-amine/HE
 • TR-6510N-5 Organic Vapor/HE
 • TR-6530N-5 Organic Vapor/ Acid Gas/HE
 • TR-6590N-5 Multi-Gas/HE
 • TR-6710N-5 High Efficiency Filter
 • TR-6820N-5 HE and Nuisance OV/AG Filter