4510 Coverall White Type 5/6: Quần áo bảo vệ cơ thể

Liên hệ mua hàng 091.8918992

 Thêm vào giỏ hàng

Mô tả

4510 Coverall White Type 5/6
Quần áo bảo vệ cơ thể mã 4510, chống bụi (type 5), và chống văng bắn chất lỏng (type 6), chống bụi nguy hại

Features/ Đặc điểm:

Two-way zippers
2 Dây khóa kéo 2 chiều
Storm flaps
Nắp đệm che dây kéo
Seamless shouders and sleeve tops
Vai và tay áo không có đường nối
Design with extra material in the arms and legs
Sử dụng vật liệu chuyên biệt cho phần tay áo và chân

Advantages& Benefits/ Sự thuận lợi và lợi ích:

Added on/off convenience
Tăng cường sự thuận tiện khi mặc và cởi ra
Help provide additional protection
Tăng cường sự bảo vệ
Comfortable to fit many people
Phù hợp với nhiều vóc dáng
Provide fewer entry points for contaminants and increased comfort
Hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xâm nhập của các chất ô nhiễm và gia tăng sự thoải mái
Enhance mobility
Tăng cường sự linh động