High Heat Clothing/ Quần áo chịu nhiệt

Liên hệ mua hàng 091.8918992

 Thêm vào giỏ hàng

Mô tả

Đặc điểm:
Cấu tạo từ 8 lớp.
Phù hợp với môi trường có hơi nóng, ẩm.
Áo liên quần hoặc áo rời, quần rời.
Có thể dùng kèm bình thở SCBA
Chịu được nhiệt độ môi trường 260oC, nhiệt độ kim loại nóng chảy 1600oc