Mặt nạ 3M- Full Facepiece 6000 Series Reusable

Liên hệ mua hàng 091.8918992

 Thêm vào giỏ hàng

Mô tả

Full Facepiece 6000 Series Reusable
Mặt nạ nguyên mặt loại 6000 sử dụng 2 phin lọc

6700: Small/ Loại nhỏ
6800: Medium/ Loại vừa
6900: Large/ Loại lớn