High Heat Clothing/ Quần áo chịu nhiệt

联系我们的价格 091.8918992

 添加到购物车

描述

Đặc điểm:
Cấu tạo từ 8 lớp.
Phù hợp với môi trường có hơi nóng, ẩm.
Áo liên quần hoặc áo rời, quần rời.
Có thể dùng kèm bình thở SCBA
Chịu được nhiệt độ môi trường 260oC, nhiệt độ kim loại nóng chảy 1600oc